Planowana droga w Karpaczu spowoduje zagrożenia dla mieszkańców oraz turystów

Rozpoczął się już 7 rok prac nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Karpacz. W międzyczasie trzykrotnie wyłożono projekt i odbyły się trzy dyskusje publiczne. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych zamierzeń jest koncepcja budowy nowej drogi gminnej, tzw. obwodnicy północnej, która nie rozwiąże problemów komunikacyjnych miasta.

Droga ma przechodzić przez tereny przyrodniczo cenne: Naturę 2000, otulinę Karkonoskiego Parku Narodowego oraz siedliska chronione w Unii Europejskiej, w tym siedliska priorytetowe. Spowoduje zagrożenia związane nie tylko ze środowiskiem przyrodniczym ale, przede wszystkim, ze zdrowiem, jakością życia i wypoczynku mieszkańców oraz turystów. Będzie wpływać destrukcyjnie na krajobraz.

Na załączonych zdjęciach i rysunkach przedstawiony został planowany przebieg drogi oraz niektóre problemy, jakie będzie powodować.

Szkodliwa dla miasta koncepcja drogi powinna zostać zastąpiona innymi rozwiązaniami, miedzy innymi parkingami na wjeździe do miasta w systemie Park&Ride (parkuj i jedź).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *