NIE dla betonozy Karpacza!

Trwa zbieranie podpisów mieszkańców Karpacza pod projektem uchwały dotyczącym uchylenia uchwały Rady Miejskiej Karpacza nr XLV/417/17 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Karpacz. Dokumenty w tej sprawie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie miasta www.karpacz.pl w zakładce Rady Miejskiej Karpacza. Komitet Inicjatywy Obywatelskiej…

Read More

Planowana droga w Karpaczu spowoduje zagrożenia dla mieszkańców oraz turystów

Rozpoczął się już 7 rok prac nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Karpacz. W międzyczasie trzykrotnie wyłożono projekt i odbyły się trzy dyskusje publiczne. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych zamierzeń jest koncepcja budowy nowej drogi gminnej, tzw. obwodnicy północnej, która nie rozwiąże problemów komunikacyjnych miasta. Droga ma przechodzić przez tereny przyrodniczo cenne: Naturę 2000,…

Read More