NIE dla betonozy Karpacza!

Trwa zbieranie podpisów mieszkańców Karpacza pod projektem uchwały dotyczącym uchylenia uchwały Rady Miejskiej Karpacza nr XLV/417/17 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Karpacz.

Dokumenty w tej sprawie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie miasta www.karpacz.pl w zakładce Rady Miejskiej Karpacza.

Komitet Inicjatywy Obywatelskiej „Nie dla betonozy Karpacza” zawiadamia o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu w siedzibie Komitetu w Karpaczu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5c od 15 do 26 stycznia 2024 r., w godzinach między 16.00 a 19.00 w dni powszednie. Na miejscu można podpisać projekt uchwały dotyczący uchylenia Studium.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Karpacza w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej z dnia 19 grudnia 2018 r. Komitet „Nie dla betonozy Karpacza” publikuje poniżej projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *