Planowana droga w Karpaczu spowoduje zagrożenia dla mieszkańców oraz turystów

Rozpoczął się już 7 rok prac nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Karpacz. W międzyczasie trzykrotnie wyłożono projekt i odbyły się trzy dyskusje publiczne. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych zamierzeń jest koncepcja budowy nowej drogi gminnej, tzw. obwodnicy północnej, która nie rozwiąże problemów komunikacyjnych miasta. Droga ma przechodzić przez tereny przyrodniczo cenne: Naturę 2000,…

Read More