Planowana droga w Karpaczu spowoduje zagrożenia dla mieszkańców oraz turystów

Rozpoczął się już 7 rok prac nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Karpacz. W międzyczasie trzykrotnie wyłożono projekt i odbyły się trzy dyskusje publiczne. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych zamierzeń jest koncepcja budowy nowej drogi gminnej, tzw. obwodnicy północnej, która nie rozwiąże problemów komunikacyjnych miasta. Droga ma przechodzić przez tereny przyrodniczo cenne: Naturę 2000,…

Read More

Karkonosze

Karkonosze Karkonosze to pasmo górskie położone na południowym zachodzie Polski, na granicy z RepublikąCzeską. Od wschodu ograniczone Przełęczą Lubawską 516 m n.p.m., od zachodu Przełęczą Szklarską 886m n.p.m. Stanowią najwyższe pasmo górskie Sudetów. Tu też znajduje się najwyższy z sudeckichszczytów – Śnieżka 1603 m n.p.m., która jest też najwyższym szczytem Karkonoszy i Czech, a takżewojewództwa…

Read More
Rurociąg tłoczny Staniszów

Ścieki w Staniszowie

Rozpoczął się proces budowy rurociągu tłocznego ścieków w Staniszowie.. Rurociągiem będą tłoczone ścieki z nowo budowanego kompleksu apartamentowo-hotelowego do sieci kanalizacyjnej na osiedlu Słoneczna Dolina. Inwestorem jest Gmina Podgórzyn /tzn. my, mieszkańcy gminy/. 10 stycznia odbył się przetarg, najniższa oferta opiewała na kwotę 1.150.275 zł. Rurociąg o długości 720 metrów będzie przebiegał wzdłuż ulicy Wiśniowej.

Read More

NIE dla betonozy Karpacza!

Trwa zbieranie podpisów mieszkańców Karpacza pod projektem uchwały dotyczącym uchylenia uchwały Rady Miejskiej Karpacza nr XLV/417/17 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Karpacz. Dokumenty w tej sprawie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie miasta www.karpacz.pl w zakładce Rady Miejskiej Karpacza. Komitet Inicjatywy Obywatelskiej…

Read More