Karkonosze

Karkonosze Karkonosze to pasmo górskie położone na południowym zachodzie Polski, na granicy z RepublikąCzeską. Od wschodu ograniczone Przełęczą Lubawską 516 m n.p.m., od zachodu Przełęczą Szklarską 886m n.p.m. Stanowią najwyższe pasmo górskie Sudetów. Tu też znajduje się najwyższy z sudeckichszczytów – Śnieżka 1603 m n.p.m., która jest też najwyższym szczytem Karkonoszy i Czech, a takżewojewództwa…

Read More
Rurociąg tłoczny Staniszów

Ścieki w Staniszowie

Rozpoczął się proces budowy rurociągu tłocznego ścieków w Staniszowie.. Rurociągiem będą tłoczone ścieki z nowo budowanego kompleksu apartamentowo-hotelowego do sieci kanalizacyjnej na osiedlu Słoneczna Dolina. Inwestorem jest Gmina Podgórzyn /tzn. my, mieszkańcy gminy/. 10 stycznia odbył się przetarg, najniższa oferta opiewała na kwotę 1.150.275 zł. Rurociąg o długości 720 metrów będzie przebiegał wzdłuż ulicy Wiśniowej.

Read More